Privacy statement
Laatste wijziging : 1 januari 2023

Doeleinden verwerking
verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
HAAR = LIES verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of afspraak.
Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene.
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan HAAR = LIES. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan HAAR = LIES verstrekt, is het niet mogelijk om u aan huis te kunnen bezoeken.

Categorie├źn en bron(nen) persoonsgegevens
HAAR = LIES heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: Google Analytics, WP plugins, en Facebook.. Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Momenteel worden de gegevens doorgegeven aan google welke in de VS is gevestigd. Zie hoofdstuk Google verderop in dit document voor meer informatie. Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar derde land(en) zullen alsdan, de volgende waarborgen worden getroffen:
De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.
Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen, met ingang van 25 mei 2018 door HAAR = LIES niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking. Indien uw account/gegevens langer dan twee jaar inactief is, dan worden uw gegevens verwijderd. Uw gegevens worden bewaard voor statistieken, (kleur) advies, informatie en huisbezoek.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht om HAAR = LIES te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan HAAR = LIES vertrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
HAAR =LIES info@thuiskapster.frl telefoon : 06-30896080